Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Remont dachu w budynku Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej wraz z budową werandy


Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej informuje, że dokonano wyboru oferenta na wykonanie remontu dachu Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej realizowanego w ramach projektu pn. „Limanowa i Kieżmark – magdeburskie miasta na polsko-słowackim szlaku handlowym”, będącego przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.1.2020 z dn. 30.07.2020. Pełna informacja na temat wybranej oferty znajduje się w załączniku: rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego