Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Informacja - rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/2021 z dn. 09.02.2021


Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej informuje, że dokonano wyboru oferenta na realizację filmu reporterskiego dotyczącego kreacji wystawy „Limanowa i Kieżmark – magdeburskie miasta na polsko-słowackim szlaku handlowym” w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej, stanowiącego element otwarcia on-line ekspozycji, będącego przedmiotem zapytania ofertowego nr 1/2021 z dn. 09.02.2021. Pełna informacja na temat wybranej oferty znajduje się w załączniku: informacja