Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

O projekcieW dniu 17.12.2020 r. decyzją Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „In partibus artem – szlacheckie wymiary sztuki na polsko-słowackim pograniczu”. Wartość dofinansowania wynosi 49999,53 EUR, natomiast przewidywany całkowity koszt projektu 69299,43 EUR.

Przedmiotem zainteresowania muzealników z Limanowej i Kieżmarku stanie się mecenat sprawowany nad twórczością artystyczną (we wszelkich jej przejawach) przez rodziny szlacheckie zamieszkujące w przeszłości rejon pogranicza. Częstokroć stawały się one fundatorami obiektów sakralnych o wysokiej wartości artystycznej i sprawowały funkcje kolatorów kościołów i parafii. Tym samym umożliwiały przenikanie nurtów i fuzję różnych kierunków sztuki, włączając oba miasta w ogólny nurt artyzmu europejskiego. Sztuka nie zna granic, zatem dzieła i techniki ich tworzenia, motywy i inspiracje z łatwością przenikały pogranicze polsko-słowackie, wędrując transkarpackimi szlakami handlowymi, stając się również, po uproszczeniu form, składnikiem kultury ludowej. Materialnym świadectwem tych tendencji są liczne dzieła sztuki świeckiej i sakralnej z epoki nowożytnej, częstokroć posiadające unikatowe cechy właściwe obu stronom pogranicza.

W ramach projektu stworzona zostanie wystawa, będąca w istocie pracownią artystyczną pełniącą także funkcje warsztatowe i edukacyjne, która będzie łączyć tradycyjne formy ekspozycyjne z rozwiązaniami multimedialnymi i interaktywnymi. Muzealnicy opracują także katalog dzieł sztuki, o wartości historycznej, znajdujących się w powiecie limanowskim i kieżmarskim.

Jednak najistotniejszym elementem zadania będzie rekonstrukcja secesyjnej werandy, wzniesionej na początku XX w. przez rodzinę Marsów, która do lat 60. XX w. przylegała do wschodniego skrzydła dworu. Odtworzony zgodnie z historycznym wyglądem i funkcjami obiekt będzie miał ok. 50 m2 powierzchni, na której zlokalizowana zostanie ekspozycja In partibus artem. Stanowić będzie także salę warsztatową z zakresu sztuki i historii sztuki, a także przestrzeń wydarzeń kulturalnych. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na koniec marca przyszłego roku, natomiast całego projektu na drugą połowę 2021 r.


 Fotografia ze zbiorów Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej