Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/2022 - realizacja słuchowiska z elementami graficznymi w ramach wystawy „In partibus artem-szlacheckie wymiary sztuki na polsko-słowackim pograniczu” w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej, stanowiącego element otwarcia on-line ekspozycji


W związku z realizacją przez Zamawiającego mikroprojektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone w załącznikach warunki do złożenia oferty na realizację słuchowiska z elementami graficznymi w ramach wystawy „In partibus artem-szlacheckie wymiary sztuki na polsko-słowackim pograniczu” w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej, stanowiącego element otwarcia on-line ekspozycji.