Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Oferta edukacyjno-warsztatowa j dla szkół i przedszkoli


                    

LEKCJE MUZEALNE 
                 

1. Dotknij pergaminu i gęsiego pióra 
Lekcja dla uczniów klas 4-8 i szkoły średniej (45 min.)
Zwiedzanie historycznej wystawy pt. „Limanowa i Kieżmark – magdeburskie miasta na polsko-słowackim szlaku handlowym", ze szczególnym uwzględnieniem pracy pisarza miejskiego.W czasie lekcji będą prezentowane dawne narzędzia i przybory piśmiennicze oraz efekty trudnej sztuki kaligrafii. Uczestnicy obejrzą cyfrową prezentację karty dawnych ksiąg miejskich. Eksponatem na wystawie jest akt lokacyjny Limanowej spisany na pergaminie,który będzie można zobaczyć.W trakcie zajęć zobaczą z bliskai dotkną naturalnego papirusu, pergaminu, papieru czerpanego
i gęsiego pióra. Prowadząca lekcję pokaże kaligraficzne pisanie listu gęsim piórem lub dawną stalówką w obsadce maczaną w atramencie. Opowie o przycinaniu ptasich piór i recepturze na średniowieczny atrament. Uczniowie będą mogli napisać kilka liter gęsim piórem.
 
2. Niebiańskie Rzemiosło 
Lekcja dla uczniów klas 6-8 i szkoły średniej (45 min.)
Tematem lekcji będzie kaligrafia hebrajska. W trakcie zajęć będzie prezentacja z krótkim wprowadzeniem zagadnienia ludności żydowskiej w Limanowej, stanowiącej połowę mieszkańców przedwojennej Limanowej (prezentowane będą zdjęcia archiwalne limanowskich żydów, judaika ze zbiorów muzeum i prace limanowskich artystów malarzy). Następnie prowadząca przedstawi uczestnikom alfabet hebrajski  i opowie o świętych literach i ich mistyce a także o trudnym rzemiośle sofera (pisarza tekstów świętych). Biorący udział w lekcji uczniowie poznają kilka liter alfabetu hebrajskiego (Alef, Bet, Jud, Taw), a ich pisanie będzie uzupełnione odpowiednim komentarzem. Na zakończenie każdy napisze słowo „Szalom” (Pozdrowienie). Aby wykonać ćwiczenie uczestnicy otrzymają stalówkę ściętą kaligraficzną i atrament oraz odpowiednio przygotowaną kartkę papieru. Otrzymają również specjalny kartonik, na którym należy wykonać pracę na czysto.

3. O palecie średniowiecznego malarza ksiąg
Lekcja dla uczniów klas 5-8 i szkoły średniej (45 min.)
Tematem lekcji będzie zagadnienie: dawne farby używane przez średniowiecznych malarzy ksiąg. Uczniowie dowiedzą się jakie najważniejsze minerały i barwniki roślinne służyły dawniej do wytwarzania farb. Obejrzą pigmenty mineralne. Będą mieli okazję zobaczyć jak tworzy się temperę (farbę) z użyciem spoiwa jajowego. Uczestnicy na zakończenie zajęć na specjalnych niewielkich próbnikach papieru akwarelowego, będą robić wzornik kolorów z przygotowanych farb. Obserwując jak zachowują się niektóre pigmenty na papierze, będą swoje spostrzeżenia zapisywać na wzornikach.


4. Dworskie apteczki
Lekcja dla uczniów klas 6-8 i szkoły średniej (45 min.)
Lekcja z prezentacją multimedialną opowiadająca o jednym z aspektów życia codziennego w dworku szlacheckim czyli o apteczkach dworskich. Odpowiemy  na pytania: jak powstawały i wyglądały? Gdzie były umieszczane? Jak pachniały? Co zawierały? Kim były „Panny apteczne”? Skąd czerpane były przepisy na domowe lekarstwa? Przedstawione będą ciekawostki na ten temat i staropolskie nazwy aptecznych produktów. Częścią lekcji będzie zwiedzanie wystawy stałej  w muzeum pt.„ Świat dawnej apteki na polsko-słowackim pograniczu”.
Lekcja może być przedłużona i wzbogacona o warzenie atramentu, który również wytwarzano w dworach szlacheckich
i sprzedawano także w aptekach.


5. O starodrukach i ich oprawach

Lekcja dla uczniów klas 7-8 i szkoły średniej (45 min.)
Lekcja muzealna w oparciu o starodruki ze zbiorów Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej z XVII i XVIII w.). Omówione zostaną pojęcia: frontispis, sygnet drukarski, ekslibris, superexlibris, czcionka a krój pisma. Uczestnicy zobaczą księgi i posłuchają informacji o poszczególnych starodrukach i ich oprawach. Przedstawione zostanie także zagadnienie fraktura jako kaligraficzny krój pisma i jej związki z drukiem.


6. Historia dawnych zawodów na terenie limanowszczyzny - Wiecznie żywe rzemiosło
Lekcja dla uczniów szkół podstawowych i średnich (45 min)
Lekcja historii na temat dawnych zawodów z prezentacją narzędzi,których używano do wyrobu konkretnych dóbr - odzieży, obuwia. Celem głównym jest zapoznanie uczniów z istnieniem tzw. zawodów ginących, wdrożenie terminów związanych z poszczególnymi rzemiosłami, wprowadzenie pojęcia cechu rzemieślniczego. Celem wychowawczym lekcji jest w swej istocie zachęcenie ucznia do poznawania zawodów ginących. Ponadto zainteresowania się tematem, przekazywania zdobytej wiedzy i pamięć o dawnych zawodach dziś często wypartych przez postęp technologiczny. Wiedza przekazana podczas lekcji daje możliwość poznawania historii przez pojedyncze zabytki, związane ze zwykłymi mieszkańcami miast. Metody pracy: praca w grupach, dyskusja, praca z zabytkiem, rozwiązywanie ćwiczeń.


7. Historia malarstwa na szkle - Malarstwo w cyklu odwróconym
Lekcja dla kl. 6-8 i szkoły średniej (45 min.)
Lekcja omawiająca historię, w tym techniki malarstwa na szkle. Celem zajęć jest omówienie tradycji malarstwa na szkle na terenie Małopolski. Cel główny to poznanie historii malarstwa na obrazów malowanych na szkle, które początkowo nie wychodziły spod pędzli uznanych artystów. Uczestnicy poznają technikę malowania takich obrazów, sposób ich rozprowadzania po kraju, a także ich znaczenie w tradycyjnym wnętrzu wiejskiej chaty. Oglądając nowsze obrazki
o tematyce obyczajowej porozmawiamy o tym, jak zmieniało się malarstwo na szkle od początku aż do naszych czasów.
Istnieje możliwość połączenia lekcji z warsztatami,  podczas których każdy uczeń namaluje własny obrazek na szkle tradycyjną techniką i po oprawieniu zabierze na pamiątkę. Metody pracy: praca w grupach, dyskusja, zapoznanie się
z zabytkiem, rozwiązywanie ćwiczeń.

8. Historia przemysłu naftowego „Przełom naftowy od aptekarza do przedsiębiorcy” -
w oparciu o postać Ignacego Łukasiewicza z nawiązaniem do limanowskiej apteki i rafinerii.
Lekcja dla uczniów kl.7-8 i szkoły średniej (45 min.)
Rok 2022 przebiega pod patronatem Ignacego Łukasiewicza.
Celem głównym jest przybliżenie uczniom postaci Ignacego Łukasiewicza – człowieka, który nadał nowy wymiar rozwojowi Polski. Prowadząca nawiąże także do tematu aptekarstwa limanowskiego i rafinerii. Celem wychowawczym jest zwrócenie uwagi na postęp technologiczny i zaakcentowanie szczególnej roli osób, które się do tego przyczyniły
a związane były z naszą małą ojczyzną. Metody pracy: dyskusja, zapoznanie z zabytkiem.


9. Historia w obiektywie zamknięta „Fotografia wiecznie żywa”
Lekcja dla uczniów kl.6-8 i szkoły średniej (45 min.)
Celem głównym zajęć jest zapoznanie uczniów z historią i podstawowymi nurtami w fotografii. Ponadto poznanie reprezentatywnych twórców fotografii w Polsce i na świecie, przybliżenie tajników zawodu fotografa oraz narzędzi, które umożliwiały tworzenie tych obrazów. Celem wychowawczym jest zwrócenie uwagi na przechowanie pamięci
o wydarzeniach historycznych za pomocą fotografii. Zajęcia mają także przedstawić ewolucje w obszarze zakładów fotograficznych oraz technik fotografowania na przełomie dziejów. Metody pracy: dyskusja, zapoznanie z zabytkiem.
 

10. Od glinianej tabliczki do e-booka – historia książki w pigułce

Lekcja dla uczniów kl. 6-8, szkoła średnia (45 min.)
Celem głównym lekcji jest przekazanie uczniom podstawowych wiadomości o historii książki – od czasów starożytnych
do współczesności. Uczeń po zakończonej lekcji będzie umiał wymienić kolejne etapy rozwoju książki jako tekstu utrwalonego i wyjaśnić poszczególne pojęcia związane z tym tematem. Prowadząca przedstawi temat poprzez wykład
i prezentację multimedialną a także prezentując eksponaty związane z treścią zajęć, będące w zasobach muzeum.11. Znani pisarze związani z Ziemią Limanowską
Lekcja dla uczniów kl. 7-8 i szkoły średniej (60 min.)
Celem głównym lekcji jest poznanie przez uczniów sylwetek pisarzy: Stefan Wienfeld, Jerzy Żuławski, Władysław Orkan. Są to osoby związane z ziemią limanowską. Po zakończonej lekcji uczeń będzie potrafił określić, w której epoce historii literatury tworzyli prezentowani pisarze, wymienić charakterystyczne elementy stylu twórczości każdego z nich, wymienić kilka tytułów książek ich autorstwa.


12. Historia Limanowej na fotografii

Lekcja dla uczniów kl. 6-8 i szkoły średniej (45 min.)
Cel główny lekcji to przedstawienie historii Limanowej w kontekście zaprezentowanych fotografii będących w zasobach muzeum. Po zakończonej lekcji uczeń będzie potrafił wymienić najważniejsze wydarzenia w historii Limanowej, nazwiska limanowskich fotografów, rozpoznać osoby, miejsca, obiekty w Limanowej na fotografiach prezentowanych przez prowadzącą lekcje.


13. Znani malarze związani z Ziemią Limanowską   lekcja dla uczniów kl. 7-8 i szkoły średniej (45 min.)
Celem głównym lekcji jest przedstawienie sylwetek malarzy związanych z ziemią limanowską: Maksymilian Brożek, Tytus Czyżewski, Franciszek Mrażek.Po zakończonej lekcji uczeń będzie potrafił określić, w której epoce historii sztuki tworzyli poszczególni malarze, wymienić charakterystyczne elementy twórczości każdego z nich. Na podstawie zdobytej wiedzy będzie umiał rozpoznać autorów prezentowanych eksponatów będących w zbiorach muzeum.


14. Mieszkańcy Powiatu Limanowskiego w ujęciu etnograficznym wg zapisków Walentego Gawrona
Lekcja dla uczniów kl. 6-8 i szkoły średniej (60 min.)
Celem głównym lekcji jest przedstawienie poszczególnych grup etnicznych Powiatu Limanowskiego i przekazanie wiedzy na ich temat. Źródłem informacji będą zapiski Walentego Gawrona. Po zakończeniu lekcji uczeń będzie wiedział kim był Walenty Gawron, potrafił wymienić grupy etniczne zamieszkujące Powiat Limanowski. Będzie umiał scharakteryzować poszczególne grupy na podstawie zdobytej wiedzy i przyporządkować, do której z nich należą prezentowane w czasie lekcji eksponaty.
 


Koszt:
Lekcja muzealna na wybrany temat - 6 zł/os.
Lekcja muzealna na wybrany temat ze zwiedzaniem - 10 zł/os.
Lekcja muzealna z warsztatem - cena warsztatu + cena lekcji muzealnej (zwiedzanie gratis)


Wybrane tematy lekcji można połączyć z warsztatami o podobnej tematyce ceny ustalane indywidualnie.

 

 WARSZTATY

JESIENNA BIBLIOTEKA

1.
Baśniowe muzeum
Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych.

Celem warsztatów jest przedstawienie legend i baśni związanych z Limanową i limanowszczyzną. Zajęcia będą podzielone za dwie części. W pierwszej prowadząca opowie wybrane legendy, uzupełniając prezentacją Power Point. Najważniejszym tekstem będzie baśń związana z muzeum pt. „Porwanie księgi i niezwykła wyprawa błędnego ognika”. Jej treść związana jest z wystawami, które aktualnie są prezentowane w muzeum. Tekst będzie punktem wyjścia
do zwiedzania muzeum w drugiej części zajęć. Po zakończeniu zwiedzania uczniowie będą mieli za zadanie zilustrować wybraną legendę poznaną w muzeum. Wykonaną pracę uczniowie zabiorą do domu. Potrzebne materiały zostaną zapewnione w ramach zajęć.
Czas trwania ok.90 min; koszt 15 zł/os.

 

2. Biblioteki domowe na przykładzie biblioteki Zubrzyckich i Bączkowskich
Warsztaty dla uczniów kl. 6-8 szkoły podstawowej
Celem warsztatów jest zaznajomienie uczestników w pojęciem prywatnej biblioteki oraz uświadomienie, że każdy mając w domu książki ma własną bibliotekę. Warsztaty będą podzielone na dwie części. W pierwszej zostanie przedstawione pojęcie biblioteki prywatnej. Następnie pokazana uczestnikom kolekcja książek - biblioteczka, którą rodziny związane
z Limanową zostawiły jako eksponaty w muzeum. Są one przechowywane w pięknej drewnianej, zabytkowej szafie przekazanej z Dworu w Świdniku. W trakcie warsztatów prezentowane będą książki będące w zbiorach muzeum, których właściciele mieli zaprojektowane ekslibrisy. Zostanie wyjaśnione pojęcie ekslibrisu. W drugiej części uczniowie będą mieli zaprojektować własny znak dla swojej domowej biblioteczki. Inspiracją do tego będą przedstawione wcześniej książki z takimi znakami. Wykonaną pracę uczniowie zabiorą na pamiątkę
do domu. Potrzebne materiały zostaną zapewnione w ramach zajęć.
Czas trwania ok 90 min.; koszt 15 zł/os.3. Historia ilustracji w książkach dla dzieci 
Warsztaty dla uczniów kl. 1-5
Celem warsztatów jest zapoznanie uczniów z historią ilustracji w książkach dla dzieci szczególnie książkach polskich autorów w XX w. W czasie warsztatów zostanie przedstawiony temat roli ilustracji w książkach i przedstawione sylwetki najpopularniejszych autorów polskich w formie prezentacji Power Point. W drugiej części warsztatów uczniowie będą mieli zilustrować fragment ulubionej lektury, książki. Wykonaną pracę dzieci zabiorą do domu. Potrzebne materiały zostaną zapewnione w ramach zajęć.
Czas trwania ok: 90 min. ; koszt: 15 zł/os + zwiedzanie muzeum gratis.

 

4. Książka niejedno ma imię…historia książki od starożytności do współczesności
Warsztaty dla uczniów kl.4-8 szkoły podstawowej.
Celem warsztatów jest przedstawienie uczniom historii książki w sposób dostępny i ciekawy. Omówiona zostanie historia książki począwszy od kamiennej tabliczki, aż do e-booka. Prezentacja Power Point uzupełniona będzie
o wystawkę najstarszych książek będących w zasobach naszego muzeum.  W drugiej części warsztatów uczniowie będą projektować zakładkę do książki, w której na pamiątkę zajęć będzie umieszczona pieczątka muzeum. Wykonane zakładki dzieci zabiorą do domu. Potrzebne materiały zostaną zapewnione w ramach zajęć.
Czas trwania ok: 90 min.; koszt: 15 zł/os + zwiedzanie muzeum gratis.

 

 JESIENNE SPOTKANIE Z KALIGRAFIĄ

5. Warsztaty kaligrafii pisma renesansowego
Warsztaty dla uczniów klas 5-8
Warsztaty kaligrafii pisma renesansowego według wzornika inspirowanego limanowskim rękopisem królewskim z 1565 roku. Uczestnicy otrzymują kartę wzornika kaligraficznego, liniaturę i narzędzia, instrukcję jak należy trzymać obsadkę
i stalówkę i jak jej używać w trakcie pisania, następnie poznając dukt każdej litery spróbują swoich sił w kaligrafii. Potrzebne materiały zostaną zapewnione w ramach zajęć.
Czas trwania ok: 90 min.; koszt: 20 zł/os + zwiedzanie muzeum gratis

6.
Warsztaty kaligrafii fraktury
Warsztaty dla uczniów kl.7-8
Fraktura (łac. fraktus=złamany), późnogotyckie pismo popularne do II-giej wojny światowej

w krajach niemieckojęzycznych. Uczestnicy warsztatów będą pracować szerokim narzędziem pisarskim (gęsie pióro lub stalówka kaligraficzna) wg przygotowanych przez prowadzącą wzorników kaligraficznych. Warsztaty z użyciem  stalówki kaligraficznej i atramentu. Potrzebne materiały zostaną zapewnione.
Czas trwania ok: 90 min.; koszt: 20 zł/os + zwiedzanie muzeum gratis.

 

JESIENNA SZTUKA ZE SZKŁEM

7. Jesienny witraż
Warsztaty dla  uczniów szkoły podstawowej.
Wszystkim miłośnikom rzemiosła oferujemy wersję standardową naszych warsztatów, podczas której uczestnicy wykonują obiekt złożony z kilku elementów. Pokazujemy, jak krok po kroku stworzyć własny witrażyk: od doboru kolorów, przez cięcie i szlifowanie szkła, po oprawianie oraz lutowanie. Intensywne dwie godziny pracy z oryginalnym szkłem witrażowym pod okiem doświadczonego artysty to przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Potrzebne materiały zostaną zapewnione w ramach zajęć.
Czas trwania ok: 120 min. ;koszt: 20 zł/os + zwiedzanie muzeum gratis.


8. Jesienne pejzaże- malowanie na szkle
Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych.
Technika malowania  obrazów na szkle polega na nanoszenie na wewnętrzną powierzchnie szyby farby, stosując odwrócony cykl malowania. Malarstwo na szkle  ma w Polsce  długą tradycję i stanowi ewenement na  skalę światową. W  XIX w. malarstwo ludowe, w tym malarstwo na szkle nie było postrzegane w kategorii piękna. Dopiero  po 1946 r. technika ta przeżyła swój renesans. Tematem obrazów były postaci świętych, sceny rodzajowe z życia wsi, ilustracje legend i zwyczajów a także abstrakcje. Potrzebne materiały zostaną zapewnione w ramach zajęć.
Czas trwania 90 min.; koszt: 20 zł/os + zwiedzanie muzeum gratis.

 

JESIENNE PRZYGODA Z ETNOGRAFIĄ

9. Warsztaty własnoręcznie tworzenie krosna tkackiego
Warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej.
Nawiązując do rzemiosł ludowych wprowadzamy w swojej ofercie warsztaty z rzemiosła ludowego. Dzieci podczas zajęć będą wykonywać krosno, a następnie na nim tkać prosty wzór z włóczki. Wykonane prace uczniowie zabierają jako pamiątka z warsztatów. Potrzebne materiały zostaną zapewnione w ramach zajęć.
Czas trwania ok: 90 min.; koszt: 15 zł/os + zwiedzanie muzeum gratis.

 
10. Warsztaty jesienne przetwory
Warsztaty  dla uczniów kl. 1-6 szkoły podstawowej.
Warsztaty mają na celu zaprezentowanie dzieciom różnych form gromadzenia i przechowywania żywności. Dziś kapustę kiszoną, ogórki kupuje się w sklepie, dawniej trzeba było samemu przygotować żywność na zimę. Owoce najlepiej się przechowuje w formie suszonej, co zaprezentujemy uczestnikom warsztatów. Lżejsze prace zazwyczaj wykonywały dzieci, zapytacie jakie? Drylowanie owoców, tłuczenie orzechów, łuskanie roślin strączkowych. Podczas zajęć dzieci w formie doświadczenia poznają tą historię. Potrzebne materiały zostaną zapewnione w ramach zajęć.
Czas trwania ok: 90 min.; koszt: 15 zł/os + zwiedzanie muzeum gratis

11.
Warsztaty cuda z jarzębiny
Warsztaty przeznaczone dla dzieci las 0-3 lub 4-6.
Na zajęciach uczniowie dowiedzą się jakie znaczenia dla dawnej kuchni, domowego leczenia oraz sztuki ludowej miała jarzębina. W trakcie zajęć uczniowie będą wykonywać ozdoby z jarzębiny oraz warzyć jarzębinową konfiturę. Potrzebne materiały zostaną zapewnione w ramach zajęć.
Czas trwania ok: 90 min.; koszt: 15 zł/os + zwiedzanie muzeum gratis.


12. Warsztaty „ A kapusta głowa pusta …. Czyli rzecz o kapuście”
Warsztaty dla uczniów klas 1-3.
Zajęcia będą dotyczyć kapusty i wszystkiego tego, co można z niej zrobić. Na początku warsztatów porozmawiamy
o tym co to jest kapusta, dlaczego warto ją jeść i uprawiać, o tym co dawniej z niej robiono. Dzieci zobaczę i będą czynnie brały udział w przygotowaniu i kiszeniu kapusty. Będziemy rozmawiać jakie potrawy dziś robimy z kapusty. Będziemy tworzyć prace plastyczne z kapusty. W trakcie zajęć będziemy też nawiązywać do dziecięcej literatury poświęconej kapuście. Potrzebne materiały zostaną zapewnione w ramach zajęć.
Czas trwania ok: 90 min.; koszt: 15 zł/os + zwiedzanie muzeum gratis

 13. Warsztaty „Jak dawniej bawiły się dzieci?”

Warsztaty przeznaczone dla dzieci z klas 1-3.
Zajęcia wprowadzają dzieci w świat zabaw i zabawek znanych naszym prapradziadkom na Ziemi Limanowskiej. 
Na starych fotografiach i zabawkach ze zbiorów muzeum prezentujemy jak i czym dawniej bawili się najmłodsi. Dzieci własnoręcznie wykonają zaproponowane zabawki: lalki motanki ze sznurówki lub szmatek,  a także kasztaniaki – postacie czy zwierzątka z kasztanów. Następnie będzie czas na wspólną zabawę wg pomysłów naszych przodków,
o których wcześniej była mowa. Poza możliwością nabycia wiedzy zajęcia będą także okazja do integracji dzieci.Wykonaną zabawkę dziecko zabiera jako pamiątkę z warsztatów. Potrzebne materiały zostaną zapewnione
w ramach zajęć. Potrzebne materiały zostaną zapewnione w ramach zajęć.
Czas trwania: 90 min.; koszt: 20 zł/os + zwiedzanie muzeum gratis

14.
Jesienna zabawa z sianem
Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych.
Wspaniała zabawa jak i miły powrót do natury zarówno dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. To właśnie te warsztaty mogą zafundować uczestnikowi naukę poprzez zabawę, gdyż rozwijają one i odkrywają w uczestnikach zdolności manualne, plastyczne oraz pobudzają fantazje i wyobraźnię. Potrzebne materiały zostaną zapewnione w ramach zajęć.
Czas trwania ok: 90 min.; koszt: 20 zł/os + zwiedzanie muzeum gratis.15. Warsztaty „Warzywa – nie tylko do jedzenia ”

Warsztaty przeznaczone dla dzieci z klas 1-3. Dzieci zapoznają się z tym jakie warzywa uprawiano na wsiach Ziemi Limanowskiej. Na czym polegała praca przy ich zrywaniu i obróbce, w czym pomagały dzieci. Następnie uczestnicy tworzą instrumenty z jesiennych warzyw i uczą siębna nich grać. W kolejnej części zajęć dzieci zapoznają się
z dawnymi postaciami z wierzeń ludowych i starają się wykonać ich kukiełki z warzyw według własnego pomysłu. Potrzebne materiały zostaną zapewnione w ramach zajęć.
Czas trwania: 90-120 min.
Istnieje możliwość zorganizowania krótszych zajęć (do wyboru warzywna orkiestra lub jesienne stworki),które przeprowadzimy w 45-60 min. Koszt: 20 zł +zwiedzanie muzeum (cena za krótsze zajęcia 15 zł/os)

 

JESIENNE SPOTKANIE Z OZOBOTEM

 

16. Warsztaty sztuka kodowania i programowania.
Warsztaty dla uczniów kl.1-5
Ozobot Bit jest jednym z ulubionych robotów małych dzieci. Zabawa nim to przyjemna nauka kodowania
i programowania na poziomie klas szkoły podstawowej. Kodowanie oraz programowanie rozwijają logiczne i krytyczne myślenie, kreatywność oraz umiejętności rozwiązywania problemów. Zapraszamy na zajęcia w celu poznania możliwości robota Ozobot Bit oraz wykorzystania go na zajęciach edukacyjnych w klasach szkoły podstawowej.
Czas trwania ok: 90 min.; Koszt: 15 zł/os + zwiedzanie muzeum gratis.

 

JESIENNE SPOTKANIE Z PIECZĘCIĄ

 

17. Warsztaty stempel jako pierwowzór pieczęci .
Warsztaty dla uczniów kl. 1-3
Stemple z plasteliny zaprojektowane i wykonane samodzielnie przez dzieci, to doskonały pomysł na twórczą zabawę i wprowadzanie w tematykę grafiki. Zabawa rozwija zdolności manualne, uczy dzieci projektowania, planowania i niezwykle pobudza dziecięcą wyobraźnię. Potrzebne materiały zostaną zapewnione w ramach zajęć.
Czas trwania ok: 90 min; Koszt: 15 zł/os + zwiedzanie muzeum gratis.

 

18. JESIEŃ EKO

Warsztaty „Ekoplastyka … czyli nie wyrzucaj, wykorzystaj” 
Warsztaty dla kl. 1-3 lub kl.4-6
Na zajęciach dzieci zapoznają się z problemem zaśmiecania świata i jego negatywnym wpływem na otaczającą przyrodę,o zasadach recyklingu. Następnie dowiedzą się  jak można wykorzystać odpady do tworzenia ozdób lub ciekawej formy zabawy. Dzieci będą wykonywać prace plastyczne związane z tematyką jesienią. Potrzebne materiały zostaną zapewnione w ramach zajęć.
Czas trwania ok.90 min; Koszt: 15 zł/os + zwiedzanie muzeum gratis

 

 

JESIENNE GRY TERENOWE


1. Gra terenowa z biwakiem „Śladami bitwy limanowskiej”

Gra jest przygotowana w 3 przedziałach wiekowych dla uczniów: kl. 0-3, 4-6, 7-8. Uczestnicy spotykają się w muzeum zwiedzają wystawę interaktywną poświęconą Bitwie limanowskiej, a następnie dzielą się na drużyny, z których każda otrzymuje kartę do gry, na której drużyna otrzymuje punkty. Uczestnicy pokonują trasę do Cmentarza Wojskowego
na Jabłońcu ( krótsza trasa), do Cmentarza Wojskowego na Golcowie (dłuższa trasa) połączoną z wykonywaniem różnych ciekawych zadań. Na zakończenie będzie ognisko połączone ze śpiewaniem pieśni patriotycznych.
Koszt: trasa krótsza: 3-4 h 15 zł/os. / trasa dłuższa 6-8 h - 30 zł/os + wcześniejsze zwiedzanie muzeum gratis


2. Gra terenowa z biwakiem „Kościelisko i karczmisko …. legendarne początki miasta Limanowa”

Gra jest przygotowana w 3 przedziałach wiekowych: kl. 0-3, kl.4-6, kl.7-8. Czas trwania: 6 h dla młodszych, 5 h dla starszych. Gra zaczyna się w muzeum, gdzie uczestnicy zapoznają się wystawą o początkach miasta Limanowa, herbem, repliką aktu lokacyjnego. Następnie udajemy się na teren Miejskiej Góry i Łysej Góry, gdzie szukamy legendarnych miejsc. Po drodze uczestnicy wykonują zadania i dobrze się bawią.  W trakcie gry jest przewidziane ognisko.
Koszt: 20 zł/os + wcześniejsze zwiedzanie muzeum gratis


3. Gra terenowa z biwakiem „Na dawnym szlaku handlowym …. Kupcy i zbójnicy”

Gra terenowa przewidziane w 3 przedziałach wiekowych: kl. 1-3, 4-6, 7-8. Czas trwania ok. 3 h. Uczestnicy spotykają się w muzeum. Oglądają film o dawnych szlakach handlowych związanych z miastem Limanowa, zapoznają się
z historią zbójnictwa.  Następnie rozgrywają pomiędzy sobą grę połączoną z zadaniami i zabawą na terenie Parku Miejskiego. Gra zakończona jest ogniskiem.
Koszt: 15zł/os + wcześniejsze zwiedzanie muzeum gratis