Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Lekcja muzealna "Ginące zawody"

W dzisiejszej lekcji muzealnej uczestniczyli uczniowie klasy 5-tej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Limanowej. O ginących zawodach opowiadała pani Dorota Wójtowicz.
Wiele zawodów wykonywały osoby zwane czeladnikami tj. – specjalistami w danym zawodzie. Aby móc wykonywać pracę zarobkową musieli zdać egzamin czeladniczy – przed komisją w Cechu Rzemiosł. Dzieci poznały nazwy różnych zawodów,które zniknęły z powszechnego słownictwa oraz musiały dopasować eksponaty do zaprezentowanych rzemiósł
Uczestnicy lekcji chętnie włączyli się do zajęć, odpowiadali na pytania i zagadki.
Dziękujemy za wspólną lekcję.