Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Niebiańskie Rzemiosło - wernisaż

Od połowy marca br. w muzealnej pracowni kaligraficznej odbywały się spotkania poświęcone studiowaniu liter jednego z najstarszych alfabetów świata - alfabetu hebrajskiego.
W tradycji hebrajskiej poszczególne litery, jak również cały alfabet, uważane są za święte i nienaruszalne.
Warsztaty poświęcone były poznawaniu szczególnej odmiany pisma, tzw. STaM (od: Sefer Tora, Tefilin, Mezuza), używanego
do przepisywania tekstów świętych i urzędowych. Miały także na celu ułatwienie poznawania trudnej i niezwykle wymagającej sztuki sofera - kopisty biblijnych tekstów hebrajskich, uwrażliwienie na piękno i mistyczny charakter liter, wskazanie możliwości wykorzystania zdobytych umiejętności w pracach artystycznych, miały także być zachętą do dalszych samodzielnych poszukiwań.
Pomoc naukową stanowiły m.in. judaika ze zbiorów Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej, które także zaprezentujemy
na wystawie; wybrane skany manuskryptów hebrajskich z różnych bibliotek cyfrowych; skrypt z wzornikiem opracowany specjalnie dla potrzeb tych zajęć oraz opracowania: „Księga Liter. Mistyczny alef-bet”, autorstwa Lawrence’a Kushnera i „Kaligrafia Hebrajska” autorstwa Ewy Gordon.
Młodzież uczestnicząca w warsztatach niezwykle mocno zaangażowana w poznawanie tego skrawka tradycji hebrajskiej, wykonała piękne realizacje, inspirowane wiekowymi iluminowanymi rękopisami . Prace wykonane są na papierze i papirusie, tradycyjnymi farbami temperowymi oraz zdobione elementami złoconymi szlachetnym złotem.
Niech ta wystawa będzie ożywieniem fragmentu wiekowej kultury i tradycji chasydzkiej
i hołdem pamięci dla tragicznej historii narodu żydowskiego, która rozegrała się 80 lat temu.