Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Przewodnik


USŁUGI PRZEWODNICKIE
Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej oferuje kompleksowe oprowadzanie indywidualnych osób lub zorganizowanych grup pod opieką pracowników posiadających profesjonalną wiedzę o znajdujących się na ekspozycjach muzealnych zbiorach oraz zabytkach w regionie.
PO MUZEUM:
Usługa przewodnicka obejmuje szczegółowe oprowadzanie zwiedzających przez pracownika muzeum po wszystkich ekspozycjach stałych i czasowych w muzeum. Czas trwania zwiedzania ok. 30-40 min.

  • do 20 osób - 20 zł
  • powyżej 20 osób - 40 zł (opłata za 2 przewodników)
PO MIEŚCIE I REGIONIE:
Usługa przewodnicka zwiedzanie zabytków opisanych w panelu DZIEDZICTWO KULTUROWE REGIONU po wybranych wariantach trasy. Istnieje możliwość dobrania indywidualnej trasy.
  • opłata przewodnicka za zwiedzanie miasta Limanowa – 100 zł
  • opłata przewodnicka za oprowadzanie po zabytkach w regionie - cena ustalana indywidualnie