Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

O projekcie


Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskie przystępuje do realizacji mikroprojektu pod nazwą „Świat dawnej apteki na polsko-słowackim pograniczu”. Mikroprojekt będzie realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Związku Euroregion „Tatry” (www.pwt.euroregion-tatry.eu) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Partnerem mikroprojektu będzie Muzeum w Kieżmarku (www.kezmarok.com).
W ramach mikroprojektu będzie zrealizowana od 03-2017  do 01-2018 wystawa, film dokumentalny oraz katalog omawiające problematykę historii aptekarstwa na pograniczu polsko-słowackim z wyszczególnieniem postaci mgr Klementyny Bączkowskiej prowadzącej rodzinna aptekę w Limanowej. Wystawa oraz opracowanie naukowe w ramach współpracy będą również prezentowane w Muzeum w Kieżmarku.
Współpraca pozwoli na przygotowanie ekspozycji dotyczącej dawnego aptekarstwa na pograniczu polsko-słowackim. Dzięki zrealizowanej w Limanowej rekonstrukcji wnętrza apteki z przełomu XIX i XX wieku, poddaniu zabiegom konserwatorskim elementów wyposażenia apteki, uzupełnienia eksponatów związanych z tematyka wystawy, mieszkańcy i osoby zwiedzające uzyskają niepowtarzalną okazje, aby dosłownie wejść do wnętrza dawnej apteki i poznać jej tajemnice. Całość ekspozycji wzbogacona zostanie katalogiem i filmem dokumentalnym. Wystawa będzie prezentowana w Muzeum Kieżmarku, a na stałe w siedzibie Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej.
Celem ogólnym mikroprojektu jest ochrona i popularyzacja dziejów dawnego aptekarstwa w miasteczkach polsko-słowackiego pogranicza jako materialnego dziedzictwa kulturowego tego obszaru. Działania zaplanowane w mikroprojekcie przyczynią się bezpośrednio do ochrony i promocji niezwykle ciekawego, a mało znanego aspektu dziedzictwa kulturowego polsko-słowackiego pogranicza, jakim jest dawne aptekarstwo.
Celami szczegółowymi jest potrzeba zachowania pamiątek związanych z materialnym dziedzictwem kulturowym, historycznym pogranicza polsko-słowackiego poprzez prace związane z ich konserwacją, rekonstrukcją, tworzeniem spójnej kolekcji i opracowaniem naukowym. Ponadto  promowanie i zachęcanie odbiorców do zgłębiania problematyki roli dawnego aptekarstwa oraz farmaceutów w miastach polsko-słowackiego pogranicza. 
Całkowita wartość mikroprojektu wynosi 54 836,50 euro, z czego aż 46 611,02 euro, czyli 85% pokrywa dofinansowanie Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu  Rozwoju  Regionalnego.
Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej zaprasza do śledzenia postępów w realizowaniu mikroprojektu. Informacje z procesu przygotowywania kolejnych elementów projektu wraz z materiałami fotograficznymi będą zamieszczane regularnie na stronie internetowej muzeum (www.muzeum.limanowa.pl).