Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Aktualne wydarzenia

Uroczystość 45-lecia działalności Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej

 27 listopada 2015 r.
w siedzibie Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej
odbyła się uroczystość 45-lecia działalności Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 17.00. W trakcie otwarcia nastąpiło nadanie imienia sali konferencyjnej imieniem Zygmunta Marsa - ostatniego właściciela dworu (1859-1945). Goście podziwiali nowy wystrój głownej sali, gdzie  wyeksponowane są meble pochodzące z dawnego wyposażenia dworu, wykonane na zamówienie Antoniego Józefa i Francziszki Marsów w roku 1860 w stylu Ludwik Filip. Muzeum zakupiło tak cenną kolekcję od krewnej rodziny - Joanny Pogody z Krakowa. Placówka również przygotowała prezentację 45-letniej działalności Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej.  
 
W trakcie tego wydarzenia została zaprezentowana wznowiona seria wydawnicza Zeszytów Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej zapoczątkowana przez byłego dyrektora Jana Wielka.  W trzecim tomie prezentowane są wspomnienia Stefana Biedy (+1981)  – znanego limanowskiego pedagoga i społecznika z lat jego młodości w okresie od 1908 do 1949 roku. Autor przedstawia swoje dzieciństwo i lata nauki w szkole powszechnej w Limanowej, czasy gimnazjalne w Nowym Sączu, praktykę zawodową na Górnym Śląsku oraz okres kierowania szkołą powszechną i tajnym nauczaniem w Szczawie w czasach okupacji. Ostatnie karty pamiętnika przedstawiają realia pierwszych lat powojennej rzeczywistości w Limanowej, ze szczególnym uwzględnieniem budowy Liceum Pedagogicznego i internatu dla jego uczniów.
Wiele miejsca poświeca swoim krewnym, czy przyjaciołom ze szkolnej ławy. Wspomnienia mają charakter pamiętnikarski. Pokazują codzienne życie mieszkańców Limanowej i Szczawy, ukazując wiele szczegółów, m.in. dawne zabawy dziecięce, bożonarodzeniowe zwyczaje, karnawały strażackie, stosunki międzysąsiedzkie, tajemnice dawnych limanowskich zakładów rzemieślniczych, sklepów, czy migawki z życia w mieście w czasie bitwy limanowskiej, czy zaangażowanie mieszkańców Szczawy w budowanie szkoły w trudnym okresie okupacji niemieckiej. 
 
Wspomnienia są wydane dzięki życzliwości Anny i Jerzego Bogaczów, którzy są właścielami rękopisu wspomnień. Autor pamiętnika był ojcem Anny. Opracowanie merytoryczne zostało przygotowane przez Arkadiusza Urbańca przy pomocy państwa Bogaczów. Publikacja zawiera również wiele fotografii pokazujących wspominane osoby, czy obrazujących wybrane miejsca, sceny i wydarzenia. Przy opracowaniu publikacji wspomagało redaktorów ponad 20 osób, którzy udostępnili swoje pamiątkowe zdjęcia i udzielali informacji wzbogacających to wydanie.
 
Program obchodów wzbogaciły panele muzyczne przygotowane przez uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. G. Bacewicz w Limanowej:  Michał Sukiennik, Karolina Zelek, Kinga Skopowską,  Magdalena Kociołek, Dorota Poręba, Katarzyna Puch, Joanna Pałka, Wiktoria Cisak. Wśród wybranych utworów cześć zostanie zaprezentowana na zabytkowym fortepianie marki Bösendorfer z 1890 r., należącymi niegdyś do znanej limanowskiej rodziny Zubrzyckich i Bączkowskich. Muzeum zakupiło zabytkowy instrument od śp. Mieczysławy Sakowskiej. 
 
Krótka historia Muzeum ...
W malowniczym dworku położonym w Parku Miejskim w Limanowej od 1970 roku działa muzeum. Jednak potrzeba gromadzenia zbiorów pojawiła się już znacznie wcześniej. Inicjaltorami kolekcjonowania zabytków na poczet przyszłej placowki muzealnej byli bracia Walenty i Wincenty Gawron jeszcze w okresie międzywojennym. Po II Wojnie Światowej zaczątki kolekcji muzealnych były tworzone przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział Limanowa, które gromadziło zbiory historyczne i etnograficzne w latach 1954-1971 r. Utworzenie muzeum powstało w wyniku ogromnego starania lokalnych historyków, etnografów, znanych artystów i propagatorów turystyki na terenie Beskidu Wyspowego i Gorców. Wśród tych aktywistów warto wspomnieć m.in. Józefa Staniszewskiego, Piotra Orzechowskiego, Andrzeja Gibasa, Adama Wojsa, Antoniego Górszczyka, Tadeusza Ociekę, Maksymiliana Brożka, Kazimierza Sowę. Od 1970 roku z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział Limanowa oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Limanowskiej powstało Muzeum Ziemi Limanowskiej PTTK, które od początku istnienia mieściło się w Dworze Marsów.
 
Od początku istnienia placówki do jej rozwoju przyczyniał się Jan Wielek – działacz PTTK oraz miłośnik regionalnej historii. W latach 1975-1986 pełnił funkcję kierownika muzeum oraz prezesa PTTK O/Limanowa.
W 1987 roku doszło do utworzenia państwowej placówki Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej. Dotychczasowy kierownik – Jan Wielek został mianoowany jego dyrektorem i funkcję tą pełnił do 2011 roku. Od 1992 roku muzeum jest samorządową jednostką kultury podlegającą Miastu Limanowa.
 
W ciągu 45-letniej działności muzeum zgromadziło ok. 26 tysięcy eksponatów historycznych, etnograficznych, artystycznych, fotograficznych. Posiada własną bibliotekę naukową oraz zbiory archiwalne. Zorganizowało ponad 350 wystaw czasowych, a także prowadzi własną działalność wydawniczą, oraz uczestniczy w wielu projektach naukowo-edukacyjnych.


PROGRAM UROCZYSTOŚCI :

17:00
- wprowadzenie muzyczne w  wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. G. Bacewicz w Limanowej
- otwarcie sali konferencyjnej oraz nadanie jej imienia Zygmunta Marsa
- otwarcie wystawy  "Historia dworu Marsów w latach 1853-1945"

18:00
- prezentacja 45 lat działalności Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej
- występ muzyczny w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. G. Bacewicz w Limanowej

19:00
- promocja III tomu Zeszytów Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej - Stefan Bieda, Wspomnienia z lat 1908 - 1949, pod red. Arkadiusza Urbańska, Anny i Jerzego Bogaczów, Limanowa 2015
- dyskusja
- zakończenie muzyczne w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. G. Bacewicz w Limanowej

W trakcie występów muzycznych uczniowie zagrają na zabytkowym fortepianie marki Bosendorfer z roku 1890.


WSTĘP WOLNY !