Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Aktualne wydarzenia

"Małe Skryptorium" - warsztaty z kaligrafii i illuminatorstwa

Kolejne zajęcia z wakacyjnego cyklu odbywają się w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej przy ul. Józefa Marka 13 w Limanowej (Park Miejski). Warsztaty są prowadzone przez kustosz Lidię Marek-Jurkowską, która od lat ćwiczy kaligrafię i iluminatorstwo. Pani Lidia posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych o tej tematyce. Muzeum dysponuje odpowiednim sprzętem, materiałami oraz zabezpieczeniami do przeprowadzenia zajęć.

Plan warsztatów:

Kaligrafia – poznajemy i ćwiczymy kroje średniowiecznych pism (uncjała, półuncjała irlandzka, gotycka textura – do wyboru).

Iluminatorstwo (z łac. illuminare - ozdabiać, rozświetlać) - co drugi piątek poświęcamy elementom iluminatorskim, aby wykonać ozdobny inicjał, który stanie się pięknym zwieńczeniem naszej pracy kaligraficznej lub samodzielnym dziełem iluminatorskim.

Pomocą w pracach kaligraficznych są wzorniki opracowane przez krakowskiego kaligrafa i założyciela Krakowskiej Szkoły Kaligrafii, Iluminatorstwa i Dziedzin Pokrewnych, Pana Grzegorza Barasińskiego,
a także karty średniowiecznych manuskryptów (skany).

Warsztaty są przeznaczone dla osób początkujących lub średnio zaawansowanych. Zapraszamy osoby dorosłe i dzieci powyżej 10 roku życia.
Warsztaty nie są zwartym cyklem i naukę można rozpocząć w dowolnie wybrany piątek.
Ilość miejsc na zajęcia w danym dniu ograniczona – do 8 osób!

Zajęcia na zamówienie dla grup zorganizowanych:
Dla zainteresowanych istnieje możliwość zorganizowania warsztatów kaligrafii i iluminatorstwa w innym terminie (do uzgodnienia).

Kilka słów historii ...
Kaligrafia łacińska i jej techniki, poznawane na naszych warsztatach, wiążą się z ewolucją alfabetu łacińskiego, którego pierwsze elementy pojawiły się ok. roku 600 p.n.e. Pismo to kształtuje się i zmienia, przybierając podstawowe formy, od kapitały rzymskiej
(I w. p.n.e.), poprzez uncjałę, pismo karolińskie, gotyckie, humanistyczne aż do wieku XVIII, kiedy to rozpowszechniło się pismo angielskie. Nauka kaligrafii była podstawowym przedmiotem w szkołach, mającym doskonalić pismo odręczne a także kształtować charakter i cierpliwość. W polskich szkołach przedmiot ten był elementem nauczania początkowego do roku ok.1960.
Kaligrafia w potocznym rozumieniu oznacza sztukę pięknego pisania, często zdobionego artystycznie . Polega na odręcznym, bardzo starannym kształtowaniu linii i form liter,tak, aby pismo zwracało uwagę swoim kunsztem i regularnością. Wymaga także zachowania wielu rządzących nią wewnętrznych reguł. Kaligrafia jest dziedziną z pogranicza rzemiosła i sztuki.

Cel warsztatów:
Każdy może poznać techniki kreślenia liter z zachowaniem harmonii stylu i odpowiednich proporcji, z czasem zaś wykreować swój własny odważny i fantazyjny styl, który, prosty zapis słów, przekształci w małe dzieło sztuki piśmienniczej.
Uprawianie kaligrafii i iluminatorstwa, daje ogromną satysfakcję
z opanowania umiejętności pięknego kształtowania pisma, dyscyplinuje i uczy myślenia, angażuje wszystkie zmysły człowieka, ale także relaksuje i jest zabawą, dzięki której możemy sprawić radość innym, wręczając rozświetlone złotem małe ... dzieło sztuki.